zaterdag 7 maart 2015

Post van Prinses Traute zur Lippe

Gisteren viel er weer koninklijke post op de mat. Ik kreeg gisteren een kaartje van Prinses Traute zur Lippe.  Afgelopen februari is zij 90 jaar geworden! Erg leuk dat zij nog altijd een kaartje terug stuurt.
1 opmerking: